طرز تهیه ی کوفته ریزه

طرز تهیه ی کوفته ریزه

لوپاس lopasco | اردیبهشت 1399

این غذا همانند کوفته تبریزی میباشد ولی با کمی تفاوت. می توانید این کوفته ها را با برنج و یا خالی سر کنید. این غذا همانند کوفته تبریزی میباشد ولی با کمی تفاوت. می توانید این کوفته ها را با برنج و یا خالی سر کنید.

    
صفحه 1 از 1